कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
गिरिराज ज्ञवाली कार्यकारी अधिकृत ९८४१४०९६३१
पुरुषोत्तम कुमार प्रसाद लेखा अधिकृत लेखा शाखा pkprasad2045@gmail.com 9815783031
दिनेश कुमार सहनी सूचना अधिकारी सुचना प्रविधि ( IT ) dineshsahani442@gmail.com 9815794224