FAQs Complain Problems

अत्यन्त जरुरी सूचना

अत्यन्त जरुरी सूचना

यस कार्यलयका वारुण यन्त्र प्राविधिक कारणले गर्दा संचालन हुन नसकेको व्यहोरा जानकारीको लागी अनुरोध छ | सेवामा पर्न गएको असुविधा प्रती क्षमाप्राथी छौ |