FAQs Complain Problems

Staff

Name Designation Section Phone Email
अनन्त कुमार पौड्याल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमुख प्रशासन अधिकृत ९८५२८२७१११
राम नारायण महतो कृषि विकास अधिकृत कृषि सेवा केन्द्र र आर्थिक विकास ९८५२८३३४२४
सरोज कुमार कर्ण जनस्वास्थ्य अधिकृत स्वास्थ्य शाखा ९८०४७८३२९७
सुबोध कुमार लामा शाखा अधिकृत शिक्षा शाखा (सूचना अधिकारी) ९८४१७५८३४४
बैजनाथ महतो वरिष्ठ कविराज निरिक्षक आयुर्वेद शाखा ९८६२९६०५९४
पवन कुमार पंजियार सि.अ.हे.व. अधिकृत स्वास्थ्य शाखा ९८५२८३२९४७
नविन कौशल ईन्जिनियर योजना, अनुगमन र पूर्वाधार विकास शाखा ९८६२१६३८०९
महेश कुमार राय अधिकृत पशु सेवा केन्द्र ९८४२८६५०२३
योगेन्द्र कुमार महतो अधिकृत पशु सेवा केन्द्र ९८६०६२८१८३
लक्ष्मी नारायण यादव कविराज निरिक्षक आयुर्वेद औषधालय ९८६२८४०४४९
सत्यभामा उपाध्याय सि.अ.न.मी. निरिक्षक स्वास्थ्य शाखा ९८६४२४३७१५
निरन्जन शाक्य स्वास्थ्य प्रवन्धक स्वास्थ्य शाखा र राष्ट्रिय भूमि आयोग सेवा केन्द्र ९८५१२००३७५
सुरेश ठाकुर रोजगार संयोजक प्रधानमन्त्री रोजगार सेवा केन्द्र ९८१५७९११६४
विरेन्द्र कुमार यादव प्राविधिक सहायक (मत्सय) पशु सेवा केन्द्र ९८४२१२६०६५
राज प्रसाद लामा नायब सुब्बा वडा सचिव १३ नं. वडा कार्यालय ९८४२८९२४८४
रामवृक्ष महतो कम्प्युटर अपरेटर राजस्व र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि उपशाखा 9852837117
रमेश कुमार सिंह कम्प्युटर अपरेटर योजना अनुगमन शाखा ९८४००१५०१८
रमेश कुमार यादव सव.इन्जिनियर योजना, अनुगमन र पूर्वाधार विकास शाखा ९८४७३८०७२७
पप्पु कुमार ठाकुर एम.आई.एस.अपरेटर पञ्जीकरण शाखा/ वडा सचिव ८ नं. वडा कार्यालय ९८१७७४३८३०
उज्वल वि.क. एम.आई.एस.अपरेटर पञ्जीकरण शाखा ९८४३५९०६५९
रमेश प्रसाद गौतम खरिदार प्रशासन शाखा ९८४२८३९२९५
नानीमैया खपाङ्गी मगर सहायक महिला विकास निरिक्षक महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण उपशाखा ९८६२८४५०६५
विवेक कुमार यादव अ.सब-ईन्जिनियर योजना, अनुगमन र पूर्वाधार विकास शाखा ९८४६२६०४३८
श्रीराम साह अ.सब-ईन्जिनियर योजना, अनुगमन र पूर्वाधार विकास शाखा ९८६११६२४९९
अमलेश कुमार सिंह खरिदार जिन्सी शाखा ९८५२८४०३६६
सुनिल कुमार यादव फिल्ड सहायक सरसफाई व्यवस्थापन ९८४२८५९५५६
मदन कुमार सुसलिङ्ग वडा प्रशासकीय प्रमुख १ नं. वडा कार्यालय ९८४२८६००१२
राम किशोर पंडित वडा प्रशासकीय प्रमुख २ नं. वडा कार्यालय ९८४२८६४५६६
तारणी प्रसाद सुनुवार वडा प्रशासकीय प्रमुख ४ नं. वडा कार्यालय ९८४५१२५९८६
हरिलाल मोची वडा प्रशासकीय प्रमुख ५ नं. वडा कार्यालय ९८१९९३७७००
दिनेश कुमार साह वडा प्रशासकीय प्रमुख ६ नं. वडा कार्यालय ९८४४२२०३३
भरत पंडित वडा प्रशासकीय प्रमुख ७ नं. वडा कार्यालय ९८४२८२५७९६
अर्जिलाल महतो वडा प्रशासकीय प्रमुख १२ नं. वडा कार्यालय ९८६२९९०७१४
प्रदिप महरा वडा प्रशासकीय प्रमुख ९ नं. वडा कार्यालय ९८६०५९६५२०
सरोज कुमार यादव सहायक कम्प्युटर अपरेटर १० नं. वडा कार्यालय ९८४२८०६७७९
सहेन्द्र कुमार यादव खरिदार सोधपुछ कक्ष ९८५२८३२५५४
भिम बहादुर पाख्रिन वडा प्रशासकीय प्रमुख ३ नं. वडा कार्यालय ९८४२८४०९७३
शेखर पराजुली लेखापाल आर्थिक प्रशाासन शाखा 9852837119