FAQs Complain Problems

Staff

Name Section Phone Email
सरोज कुमार कर्ण स्वास्थ्य शाखा ९८०४७८३२९७
सुबोध कुमार लामा शिक्षा शाखा (सूचना अधिकारी) ९८४१७५८३४४
बैजनाथ महतो आयुर्वेद शाखा ९८६२९६०५९४
पवन कुमार पंजियार स्वास्थ्य शाखा ९८५२८३२९४७
जय कुमार साह योजना, अनुगमन र पूर्वाधार विकास शाखा 9852834383
महेश कुमार राय पशु सेवा केन्द्र ९८४२८६५०२३
योगेन्द्र कुमार महतो पशु सेवा केन्द्र ९८६०६२८१८३
लक्ष्मी नारायण यादव आयुर्वेद औषधालय ९८६२८४०४४९
सत्यभामा उपाध्याय स्वास्थ्य शाखा ९८६४२४३७१५
निरन्जन शाक्य जिन्सी प्रमुख, राष्ट्रिय भूमि आयोग सेवा केन्द्र, LISA संयोजक र स्वास्थ्य शाखा ९८५१२००३७५
सुरेश ठाकुर प्रधानमन्त्री रोजगार सेवा केन्द्र ९८१५७९११६४
विरेन्द्र कुमार यादव कृषि शाखा प्रमुख ९८४२१२६०६५
राज प्रसाद लामा प्रशासन शाखा ९८४२८९२४८४
रामवृक्ष महतो राजस्व र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि उपशाखा 9852837117
रमेश कुमार सिंह योजना अनुगमन शाखा ९८४००१५०१८
रमेश कुमार यादव योजना, अनुगमन र पूर्वाधार विकास शाखा ९८४७३८०७२७
प्रदिप कुमार सिंह प्रधानमन्त्री रोजगार शाखा 9819777788
उज्वल वि.क. पञ्जीकरण शाखा ९८४३५९०६५९
रमेश प्रसाद गौतम प्रशासन शाखा ९८४२८३९२९५
नानीमैया खपाङ्गी मगर महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण उपशाखा ९८६२८४५०६५
विवेक कुमार यादव योजना, अनुगमन र पूर्वाधार विकास शाखा ९८४६२६०४३८
श्रीराम साह योजना, अनुगमन र पूर्वाधार विकास शाखा ९८६११६२४९९
अमलेश कुमार सिंह प्रशासन शाखा ९८५२८४०३६६
सुनिल कुमार यादव १२ नं. वडा कार्यालय ९८४२८५९५५६
मदन कुमार सुसलिङ्ग १ नं. वडा कार्यालय ९८४२८६००१२
राम किशोर पंडित २ नं. वडा कार्यालय ९८४२८६४५६६
तारणी प्रसाद सुनुवार ४ नं. वडा कार्यालय ९८४५१२५९८६
हरिलाल मोची पञ्जीकरण शाखा ९८१९९३७७००
दिनेश कुमार साह ६ नं. वडा कार्यालय ९८४४२२०३३
भरत पंडित ७ नं. वडा कार्यालय ९८४२८२५७९६
अर्जिलाल महतो ११ नं. वडा कार्यालय ९८६२९९०७१४
प्रदिप महरा ९ नं. वडा कार्यालय ९८६०५९६५२०
सरोज कुमार यादव १० नं. वडा कार्यालय ९८४२८०६७७९
सहेन्द्र कुमार यादव सरसफाई शाखा ९८५२८३२५५४
भिम बहादुर पाख्रिन ३ नं. वडा कार्यालय ९८४२८४०९७३
गंगाराम मण्डल आर्थिक प्रशाासन शाखा 9852837119