FAQs Complain Problems

औषधीको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना