FAQs Complain Problems

Elected Officials

Name Designation मोबाइल नं. क्षेत्र ईमेल
श्याम कुमार श्रेष्ठ नगर प्रमुख ९८५२८३७००१ mayor@golbazarmun.gov.np
मान्ती साह नगर उप–प्रमुख ९८५२८३७००२ deputy.mayor@golbazarmun.gov.np
देव बहादुर मगर वडाध्यक्ष ९८५२८३७००३ १ नं. वडा कार्यालय golbazarmun01@gmail.com
सुकदेव सिंह वडाध्यक्ष ९८५२८३७००४ २ नं. वडा कार्यालय golbazarmun02@gmail.com
धन प्रसाद लामा वडाध्यक्ष ९८५२८३७००५ ३ नं. वडा कार्यालय golbazarmun03@gmail.com
सकलदेव यादव वडाध्यक्ष ९८५२८३७००६ ४ नं. वडा कार्यालय golbazarmun04@gmail.com
बाल कृष्ण गौतम वडाध्यक्ष ९८५२८३७००७ ५ नं. वडा कार्यालय golbazarmun05@gmail.com
संजित लामा वडाध्यक्ष ९८५२८३७००८ ६ नं. वडा कार्यालय golbazarmun06@gmail.com
हरिसरण ठाकुर वडाध्यक्ष ९८५२८३७००९ ७ नं. वडा कार्यालय golbazarmun07@gmail.com
देव नारायण महतो वडाध्यक्ष ९८५२८३७०१० ८ नं वडा कार्यालय golbazarmun08@gmail.com
सुरेन्द्र कुमार सिंह वडाध्यक्ष ९८५२८३७०११ ९ नं. वडा कार्यालय golbazarmun09@gmail.com
उपेन्द्र कुमार मुखिया वडाध्यक्ष ९८५२८३७०१२ १० नं. वडा कार्यालय golbazarmun10@gmail.com
सोहेव अनवर वडाध्यक्ष ९८५२८३७०१३ ११ नं. वडा कार्यालय golbazarmun11@gmail.com
गणेश कुमार मुखिया वडाध्यक्ष ९८५२८३७०१४ १२ नं. वडा कार्यालय golbazarmun12@gmail.com
नन्द कुमार महतो वडाध्यक्ष ९८५२८३७०१५ १३ नं. वडा कार्यालय golbazarmun13@gmail.com
सोनिया पासमान महिला वडा सदस्य १ नं. वडा golbazarmun01@gmail.com
रेखा कुमारी चमार दलित महिला वडा सदस्य १ नं. वडा
दुर्गा बहादुर बलम्पाकी वडा सदस्य १ नं. वडा
अधिकारी महतो वडा सदस्य १ नं. वडा
ईन्दिरा मगर महिला वडा सदस्य २ नं. वडा
लिला देवी सदा दलित महिला वडा सदस्य २ नं. वडा
धर्मनाथ महतो वडा सदस्य २ नं. वडा
योगेन्द्र प्रसाद साह वडा सदस्य २ नं. वडा
बसन्ती श्रेष्ठ महिला वडा सदस्य ३ नं. वडा
श्रीवती देवी सदा दलित महिला वडा सदस्य ३ नं. वडा
तारा विश्वकर्मा वडा सदस्य ३ नं. वडा
वेचन साह हलुवाई वडा सदस्य ३ नं. वडा
तारा कुमारी भट्टराई महिला वडा सदस्य ४ नं. वडा
सहती चमार दलित महिला वडा सदस्य ४ नं. वडा
उपेन्द्र साह सुडी वडा सदस्य ४ नं. वडा
साम सिङ्गार साह तेली वडा सदस्य ४ नं. वडा
सेलो कुमारी महतो महिला वडा सदस्य ५ नं. वडा
चन्द्रकला देवी मण्डल खत्वे दलित महिला वडा सदस्य ५ नं. वडा
साने कुमार थापा वडा सदस्य ५ नं. वडा
विसुन कुमार यादव वडा सदस्य ५ नं. वडा
कोपिला कुमारी राई महिला वडा सदस्य ६ नं. वडा
सर्मिला देवी सदा दलित महिला वडा सदस्य ६ नं. वडा
निला कुमारी लामा वडा सदस्य ६ नं. वडा
प्रमोद कुमार मुखिया वडा सदस्य ६ नं. वडा
प्रभा कुमारी सिंह महिला वडा सदस्य ७ नं. वडा
सिता देवी राम दलित महिला वडा सदस्य ७ नं. वडा
दिलिप कुमार लामा वडा सदस्य ७ नं. वडा
दिपेन्द्र कुमार महतो वडा सदस्य ७ नं. वडा
उषा देवी धमला महिला वडा सदस्य ८ नं. वडा
रिना देवी महरा दलित महिला वडा सदस्य ८ नं. वडा
तनुकलाल महतो वडा सदस्य ८ नं. वडा
मोतिलाल यादव वडा सदस्य ८ नं. वडा
सनेचरी देवी महरा महिला वडा सदस्य ९ नं. वडा
निर्मला देवी महरा दलित महिला वडा सदस्य ९ नं. वडा
हासिम मियाँ वडा सदस्य ९ नं. वडा कार्यालय
संजय कुमार सिंह वडा सदस्य ९ नं. वडा
कोशिला देवी मण्डल महिला वडा सदस्य १० नं. वडा
मंगली सार्की दलित महिला वडा सदस्य १० नं. वडा
गिता कुमारी आले थापा मगर वडा सदस्य १० नं. वडा
हरिनारायण यादव वडा सदस्य १० नं. वडा
राम कुमारी देवी पासमान महिला वडा सदस्य ११ नं. वडा
समुन्द्री देवी सदा दलित महिला वडा सदस्य ११ नं. वडा
मो. तैयव मुसलमान वडा सदस्य ११ नं. वडा
राजेन्द्र यादव वडा सदस्य ११ नं. वडा
तारा कुमारी महतो महिला वडा सदस्य १२ नं. वडा
बुलो देवी सदा दलित महिला वडा सदस्य १२ नं. वडा
भोगेन्द्र महतो वडा सदस्य १२ नं. वडा
कामेश्वर मण्डल वडा सदस्य १२ नं. वडा
पारन देवी दनुवारनी महिला वडा सदस्य १३ नं. वडा
सिता देवी पासमान दलित महिला वडा सदस्य १३ नं. वडा
सुरेन्द्र यादव वडा सदस्य १३ नं. वडा
राम प्रसाद पासमान वडा सदस्य १३ नं. वडा
श्री इन्दीरा मगर कार्यपालिका सदस्य नगर कार्यपालिका
उषा देवी धमला कार्यपालिका सदस्य नगर कार्यपालिका
गिता कुमारी आले थापा मगर कार्यपालिका सदस्य नगर कार्यपालिका
प्रभा कुमारी सिंह कार्यपालिका सदस्य नगर कार्यपालिका
सनेचरी देवी महरा कार्यपालिका सदस्य नगर कार्यपालिका
फुलेश्वर नायक कार्यपालिका सदस्य नगर कार्यपालिका
राम प्रसाद पासमान कार्यपालिका सदस्य नगर कार्यपालिका
सुशिल मुखिया कार्यपालिका सदस्य नगर कार्यपालिका